Loading...
Coaching i organisationer 2017-05-19T07:46:09+00:00

COACHING I ET KOGNITIVT OG SYSTEMISK PERSPEKTIV

Den kognitive coaching tager udgangspunkt i følelser, tanker og adfærd, der påvirker hinanden i en indbyrdes rækkefølge. Kognitiv coaching handler om at ændre tanker og meninger, således at fokuspersonen (den der bliver coachet) bliver i stand til bedre at kunne håndtere, styrke og forandre egne tanker, følelser og adfærd.

Ifølge den systemiske tænkning har alle mennesker hver deres kort af verden, og det er derfor coachens opgave at udforske den enkelte fokuspersons verdensbillede. Dette indebærer at coachen assisterer fokuspersonen til at forstå en given handling i den kontekst den fandt sted, og i forhold til de relationer, der var til stede. Herefter coaches fokuspersonen til at finde egne idéer og løsninger på eksisterende udfordringer.

POSITIV PSYKOLOGI & COACHING

Positiv psykologi og coaching deler bestræbelserne på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive. Styrkebaseret coaching er en form for positiv psykologisk coaching, hvor der er særligt fokus på styrker og ressourcer:

FORDELE VED AT FOKUSERE PÅ MEDARBEJDERE OG LEDERES STYRKER:

  • Trives bedre
  • Er mere selvsikre
  • Har højere selvværd
  • Har mere energi og vitalitet
  • Oplever mindre stress
  • Er mere modstandsdygtige
  • Præsterer bedre
  • Er mere engagerede
  • Er bedre til at opnå deres mål
  • Mennesker der udvikler deres styrker, udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer

COACHING I ET PSYKODYNAMISK OG NARRATIVT PERSPEKTIV

Indenfor den psykodynamiske tradition går coaching et skridt dybere og arbejder med de ubevidste lag, der i højere grad er styrende for vores liv. Det mere dybdegående fokus bliver afgørende for, at fokuspersonen kan komme videre og finde holdbare løsninger i de problemstillinger vi står med. Vores følelsesliv og vores historie er noget, vi bliver nødt til at forholde ost til, hvis vi vil bruge os selv bedst muligt i samspil med andre – også arbejdsmæssigt.

Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger. Styrken i dette perspektiv, er at nysgerrigheden, i forhold til de konkrete problemer, som mennesker, grupper og organisationer oplever, åbner muligheder for hver enkelt til at forholde sig til de dominerende konklusioner om sig selv og andre. Igennem denne proces åbnes der mulighed for, at fortælle andre historier om sit liv. Derigennem får man styrke og en større grad af frihed og man får øje på flere handlemuligheder. Der er altid mulighed for at gøre andet med sit liv, end kulturen forventer.

1250,- KR PR. TIME + MOMS

Vil du vide mere?

Skriv en mail til os herunder.