Hvordan er jeg opmærksom?

Kvaliteten af din opmærksomhed er vigtig, hvis din mindfulnesspraksis skal blive stabil og balanceret. Hvis din opmærksomhed er for afslappet, vil du henfalde til adspredthed og uklarhed, hvorimod at anstrenge sig for meget fører til hovedpine og anspændthed. Den balancerede tilgang er at være agtpågivende, vågen og følelsesmæssigt engageret, men alligevel afslappet og modtagelig. Anstrengelse er vigtig, og anvendt med omtanke er den kvalitet nænsom, åben og modtagelig. Hvis noget er blevet væk for dig, og du irriteret anstrenger dig for at huske, hvor du havde set det sidst, vil du opdage, at jo mere du anstrenger dig, des mindre er du i stand til at huske det. Hvis du derimod lægger problemet til side og slapper af, husker du pludseligt hvor det er!

Et godt billede på denne balancerede anstrengelse er en mor, der passer sit barn, på en indhegnet legeplads. Hun er agtpågivende, fordi hun er optaget af sit barns sikkerhed, men også afslappet, fordi barnet befinder sig på et beskyttet område. At være opmærksom med Mindfulness sammenlignes i den buddhistiske tradition med den måde, en elefant kigger på. Den drejer sig fra side til side med hele kroppen, ikke kun med hovedet, og bruger sin opmærksomhed fuldt og helt.

Som Jon Kabat-Zinn understreger, er mindfulness ikke-vurderende og ikke-reaktiv. Der er mange af os, der har tendens til at dømme os selv hårdt: Jeg er ikke god til noget. Jeg er uduelig. Jeg burde ikke føle mig ked af det. Jeg burde være i stand til at håndtere mit liv bedre. Eller føler os skyldige, når vi er lykkelige og har succes eller får noget, vi ikke synes, vi fortjener. Men alt dette er værdivurderinger, der er føjet til den direkte oplevelse. Med Mindfulness registrerer man disse reaktioner og finder frem til den mest kreative måde at handle på. Som Jon Kabat-Zinn siger: Mindfulness indebærer en kærlig, medfølende kvalitet, når man er opmærksom, en fornemmelse af åbenhjertighed og kærlig tilstedeværelse og interesse.

Mindfulness betragtes altid i den buddhistiske tradition som “sund”. Det er en særlig, ikke-voldelig og livsbekræftende form for opmærksomhed, der hjælper os til en bevægelse hen imod livet frem for en tilbagetrækning fra det, forbundet med værdier som åbenhed, omsorg og befrielse.

Click edit button to change this text.

By | 2017-05-19T07:46:12+00:00 maj 20th, 2016|Mindfulness|0 Comments