Loading...
Individuelt Mindfulness forløb 2017-12-03T19:58:07+00:00

Individuelt Mindfulness forløb

Individuelt mindfulness forløb tager udgangspunkt i dig og de læringsmål du kommer med. Forløbet er funderet i mindfulness, så det vil være omdrejningspunktet og fundamentet i det arbejde vi laver sammen. På et individuelt forløb er det dig, der sætter tempoet, og på den måde kan du komme omkring netop de udfordringer som forhindrer dig, i at være den du er, og i at udfolde dit potentiale som menneske, forælder, ven/veninde, partner, søster, bror, kollega, etc. Måske lider du af angst eller socialfobi og finder det vanskeligt at skulle deltage på et gruppebaseret 8-ugers MBSR forløb, eller har brug for at kunne tilrettelægge forløbet ud fra dine personlige behov.

MINDFULNESS GRUNDPRINCIPPER

Du vil langsomt blive introduceret til de 7 mindfulnessprincipper som handler om:

  • Nybegynderens sind
  • Tålmodighed
  • Ikke-dømmen
  • Ikke-vurdere
  • Accept
  • Tillid
  • Give slip

Principperne kan du arbejde med i uvilkårlig rækkefølge, og alt efter hvad der giver mening for dig. Nogle principper har du måske brug for at arbejde dybere med end andre.

ØVELSER TIL DIN EGEN PRAKSIS

Du vil få forskellige mediationer at øve dig på hjemme, således at du støt og langsomt får etableret din egen praksis, som du kan hvile i fremover. Du skal kunne sætte 30-45 min. af hver dag på meditationerne, så de kan blive grundigt forandret i sind og krop. På den måde får du udvidet din psykologiske fleksibilitet og får udvidet dit råderum, så når du næste gang står i en udfordrende situation, og er ved at handle på automatpiloten, så ved du at der er andet at gøre, at der er andre ressourcer du kan trække på.

Du vil opnå praktisk erfaring med meditation og mindfulness når du kommer til sessionerne, og i hverdags- og arbejdssitutationer, får du mulighed for at afprøve nogle af de ting vi arbejder med, så du langsomt får opbygget flere og flere succesoplevelser, som du kan trække på og få gavn af.

HJERNEN ER FORANDERLIG

Hjernen er plastisk og vi kan arbejde med den, på samme måde, som når vi træner muskler i fitnesscenteret eller løber ture, spille golf, danser Zumba, eller lign. Dvs. hjernen er foranderlig, og det er din opgave at stimulere den og give den løbende udfordringer, så den ikke sygner hen og bliver slap, ligesom som de muskler vi ikke får brugt. Din hjerne er ikke bedre end de input du giver den, så tænk lidt over hvor stor en indflydelse du har på din hjerne, og på den måde den fungerer på.

Igennem meditation og mindfulness kan du skabe de bedste vækstbetingelser for din hjerne, og dermed opnå større trivsel og velvære.

Individuel mindfulness – et coaching- eller et terapeutisk forløb?

Et individuelt mindfulness forløb kan være enten et coachingforløb eller et terapeutisk forløb. Det afhænger af dine problemstillinger og hvad du ønsker at arbejde med. Derfor vil vi altid bruge den første session på at aftale nærmere om mål/formål/indhold samt hvilke forventninger du har til mig og til forløbet. Vi aftaler også længden på forløbet, som typisk ligger på 3-4 måneder, hvor vi mødes en gang om ugen i starten, og senere hen kan der evt. være to-tre uger imellem. Det er vigtigt at intensivere forløbet i starten, således at du kan komme i gang med at etablere din egen meditationspraksis, og profitere af den, på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Udover de daglige mediationer kan vi også aftale at du får hjemmeopgaver til den efterfølgende session. Typen af hjemmeopgave har du naturligvis medindflydelse på. På den måde sikrer vi, at der finder praktisk læring sted imellem sessionerne, og at der kommer progression i dit forløb.

Et forløb starter typisk med en kort telefonsamtale, hvor vi taler om dine konkrete ønsker til et individuelt mindfulnessforløb.

Pris pr. session (60 min) – 950,- kr.

Pris for 5 sessioner – 4.250,- kr.

Afbud til sessioner skal ske senest 24 timer før sessionen starter. Ved afbud senere betales fuldt beløb for sessionen.

Kontakt Merethe Palmgren Morgen på mobil: 25 324 325, for en nærmere dialog om et individuelt mindfulnessforløb, og hvordan vi kan tilrettelægge det, så det passer til dig.

Dine tanker vil oftest afspejle din sindsstemning og din mentale modus, ikke hvad der “faktisk” foregår eller hvem du faktisk er. Tanker er ikke kendsgerninger

Send en mail for mere info