Loading...
Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) 2017-12-03T20:04:29+00:00

MBSR – MINDFULNESS BASERET STRESS REDUKTION

Mindfulness er en praksis, som stammer fra traditionel østlig filosofi og har i årtusinder været en del af den buddhistiske kultur. Mindfulness er blevet tilpasset moderne vestlig lægevidenskab af Jon Kabat-Zinn og hans kolleger ved University of Massachusetts Medical School i USA. Jon Kabat-Zinn udviklede i 1979 et forløb til behandling af stress (Mindfulness Baseret Stress Reduktion, MBSR).

Det er udviklet på baggrund af opmærksomhedsmeditation og kan bl.a. bruges i behandling af stress, angst, depression, smerter og kroniske sygdomme. Man kan beskrive bevidst nærvær som en tilstand hvor man “har hjertet med”, for det handler i virkeligheden om et medfølende nærvær. MBSR har vist sig at være et effektivt redskab for mennesker med bl.a. kroniske sygdomme og svækkelser og med psykiske problemer som for eksempel angstlidelser. Behandlingen medfører ikke alene ændringer i følelser, tanker og adfærd, men også i den hjerneaktivitet der ligger til grund for negative emotioner.

BEVIDST NÆRVÆR

På et MBSR forløb opøves evnen til at være nærværende i nuet og hjælper til at kunne give slip på fortidens nederlag og bekymringer for fremtiden. Den mentale fleksibilitet opøves og åbner for nye muligheder, selv når man føler, at der ikke er mere at stille op. Praktisering af mindfulness eller bevidst nærvær kan forebygge at den normale tristhed alle mennesker oplever, udvikler sig til depression. Man får kontakt med hele paletten af indre og ydre resurser i forhold til læring, personlig vækst og heling, – resurser man måske ikke havde forestillet sig, at man besad.

KROPPENS POTENTIALE

En resurse vi ofte ignorerer eller tager for givet er kroppen. Når vi bliver opslugt af tanker og prøver at slippe af med vore følelser, er vi sjældent opmærksomme på de fysiske signaler fra kroppen. Men kroppens signaler giver en umiddelbar respons på hvad der sker i følelser og tanker. Kropsfornemmelser kan give værdifuld information, og ved at fokusere på disse, kan vi undgå at blive revet med af fortidens hændelser og bekymringer for fremtiden, og samtidig kan selve følelsen forvandles.

Vi er alle ofre for indgroede vaner når det drejer sig om tanker, følelser og adfærd – vaner som skygger for glæden ved livet og dets mange muligheder.

 

AT GIVE SLIP

På MBSR forløbet opfordrer vi til at give slip på tilbøjeligheden til at ville have noget til at være på en bestemt måde, og i stedet arbejder med at lade det være som det allerede er, i dette øjeblik. Igennem forløbet træner vi tålmodighed, medfølelse, vedholdenhed, åbenhed og den grundlæggende evne til læring, personlig vækst og selvhealing.

De evidens- og forskningsbaserede MBSR forløb foregår i grupper,  med fremmøde en gang om ugen i 2 1/2 time og 1 hel dag i forløbet sjette uge. Det er et mentaltrænings- og selvledelsesforløb hvor du kommer til at arbejde med forskellige meditationer og yogaøvelser, som kan hjælpe dig til at skabe balance mellem krop og sind. Derudover vil der være psykoedukation, stressfysiologi, sidste nyt fra hjerneforskning, kognitiv psykologi, kommunikation, krop og bevægelse samt mindfulness i hverdagen og de syv mindfulnessprincipper.

Det er nødvendigt at du kan sætte ca. 45 min af om dagen til at meditere og lave øvelser hjemme.

De særlige teknikker, som vi bruger i MBSR er blevet undersøgt ud fra vestlig videnskabelig praksis. Herved har MBSR vist sig at være evidensbaseret, dvs. at metoden er bevist som værende en effektiv strategi til at mestre bl.a. stress, smertetilstande, tilbagevendende depression, angst, misbrug mv.

Du kan ikke læse dig til Mindfulness eller tænke dig til det. Du lærer det kun ved at øve, øve og øve. Ligesom hvis du har besluttet dig for at styrke din krop ved at løbe jævnligt eller gå i fitnesscenter, på samme måde er hjernen også en muskel som du kan træne.

MINDFULNESS I ORGANISATIONER

Mindfulness kan også bruges som en forebyggende intervention i forhold til forebyggelse af sygefravær og som et ledelsesværktøj på forskellige niveauer i organisationen. Hvis du som medarbejder er i mistrivsel og måske i farezonen for at udvikle stress, kan du tale med HR om at deltage på ét af vores MBSR forløb. Vi kan også tilbyde at tilrettelægge MBSR forløb for virksomheder som åbne eller lukkede forløb. Se nærmere på vores virksomhedsside eller giv os et ring på tlf: 25 324 325, så kommer vi gerne til din/jeres virksomhed og hører om behov og udfordringer, så vi kan afdække potentialet for et muligt samarbejde.

Modul I på Mindfulness i Skolens efteruddannelse

Det næste MBSR hold er fra uge 1-9 2018

Tidspunkt torsdage kl. 17:30-20:00

I stemningsfuldt klosterlokale

Gråbrødre Torv, Indre København.

3.500,- KR. + MOMS FOR LÆRERE, PÆDAGOGER, AKT-VEJLEDERE, MV.
3.750,- KR FOR PRIVATE SOM IKKE FØLGER MINDFULNESS I SKOLENS EFTERUDDANNELSE
4.200,- KR + MOMS FOR DELTAGERE, HVOR VIRKSOMHEDEN BETALER FOR FORLØBET

Målgruppe:
Dette 8-ugers fyraftenskursus henvender sig til dig, som er lærer, pædagog, speciallærer, inklusionslærer, vejleder, AKT-lærer, trivselskonsulent m.fl. el. måske privat aktør som ønsker at forstå, formidle og fordybe dig i mindfulness som pædagogisk og personlig praksis.

MBSR forløbet starter torsdag den 4. januar og løber henover 9 torsdage + en hel undervisningsdag lørdag den 10. februar 2018 (der er ingen undervisning i uge 8).  Der er undervisning følgende torsdage: 4.1., 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 01.03.. Undervisningen foregår på Gråbrødre Torv i indre København, tæt på Nørreport Station.

Underviser på forløbene er Merethe Palmgren Morgen. Merethe er med i lærerstaben på Mindfulness i Skolens (MiS) efteruddannelse for lærere, pædagoger, AKT-vejledere, mv. Merethe er universitetsuddannet og certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness, UMASS i USA samt med i bestyrelsen i Mindfulnessforeningen. Hun har også en baggrund som Exam. psykoterapeut og stresscoach, samt mindfulness supervisor fra Bangor University i England. Kontakt Merethe på tlf: 25 324 325 for nærmere information om forløbet, tilmelding samt betaling.

Adgangskrav til MBSR forløbet er en individuel visitationssamtale inden forløbet starter, hvor vi taler om din baggrund og motivation for at starte på MBSR forløbet.

MBSR forløbet opfylder ligeledes ét af adgangskravene til MBSR uddannelsen ved Århus Universitet.

Beløbet påført “navn + MBSR Januar 2018” indbetales på kontonummer: 0274 0010324327 i Danske Bank. Kontakt Merethe for faktura til offentlig eller privat virksomhed.

Den allerførste forudsætning for at kunne formidle mindfulness er at forstå hvad det er, men som med mange andre ting vi lærer, foregår det ikke med hovedet, men ved at leve og erfare det (learning by living). Derfor handler det første modul på efteruddannelsen om at få mindfulness ind under huden (embodiment) og gøre det til en praksis vi lever i hverdagen, i arbejdet med børn og i de relationer, vi indgår i.

MBSR er det fundament som også undervisningsprogrammet Mindfulness i Skolen bygger på, og er derfor essentielt at kende som formidler af mindfulness-programmet til dine elever.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR):
Vi træner mindfulness i det format der hedder Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), som er udviket af Ph.D. Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts i 1979 og i dag er verdenskendt for sin påviselige effekt. Det er et evidensbaseret forløb til håndtering af livets udfordringer, egne og arbejdsrelaterede krav, som vi møder i en krævende hverdag. Mindfulness kommer fra en buddhistisk tradition men er her testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR, og har påvist en efterhånden solid videnskabelig effekt som en intervention, der forbedrer evnen til stressregulering, emotionsregulering, empati, koncentration, glæde og rationel adfærd, samt nedsætter symptomer på stress, angst, depression, kroniske smerter m.m.
Formålet med MBSR er at reducere lidelse og opbygge et blivende sundt mentalt helbred og udgør en praktisk vejledning i, hvordan man kan forholde sig konstruktivt til kroppen, tanker, følelser, den situation, man er i, og til hinanden.

Hvem kan lære det?
Alle kan lære mindfulness, da det er vores iboende evne til at rette opmærksomheden ét sted af gangen, i nuet, og uden at dømme, og med en accept af, at tingene er som de er, øjeblik for øjeblik. Vi har også alle en iboende evne til venlighed, empati og medfølelse som kan fremmes via praksis i kærlig venlighed. Det er en praksis som udover at skabe følelsesmæssig og mental ro og overskud, også har mange andre fysiologiske og psykologiske effekter, der får mennesker til at hele, lære og vokse. Vi lærer at kunne forholde os til det vi oplever, på en ny og mere hensigtsmæssig måde, som giver en højere grad af indre frihed. Frihed til at kunne være til stede og mærke livet mere direkte gennem sanserne, uden at fanges af sindets vanemønstre, f.eks. bekymringer, beklagelser og fastlåste tanker, eller selvkritiske tanker som fortæller en for begrænset historie om, hvem vi er.

Hvori består træningen?
MBSR er et velstruktureret gruppeforløb som består af 8 ugers træning i mindful yoga, kropskanning, åndedræts- og stilhedsmeditation, gående meditation, psykoedukation og stresshåndtering og daglig nærværstræning, vi kan overføre til alle livets gøremål. De meditative teknikker indlæres og praktiseres siddende, liggende, stående, gående og i bevægelse. Når opmærksomheden i højere grad centreres i kroppen, øges kropsbevidstheden og der bliver mere rum og stilhed i det mentale. Dette opøver samtidig kapaciteten til at være med mere intense tilstande, hvilket fordrer et sundere mentalt helbred. I lighed med det fysiske helbred kan det mentale helbred trænes og styrkes. Med øvelse fører dette til et mere velafbalanceret liv med større livsglæde og overskud. Undervejs i forløbet er vi sammen en hel dag i stilhed og oplever effekten af at kroppen og sindet falder til ro og vækker nye indre ressourcer i os.

Hvad lærer du?
Som kursusdeltager vil du med fokus på praksis træning i bl.a. at registrere egne reaktionsmønstre oparbejde robusthed og kompetencer, som sætter dig i stand til at imødekomme opgaver i såvel arbejds- som privatliv uden at blive negativt påvirket. Resultatet er, at du i stedet for at handle automatisk på sanseindtryk, lærer at handle bevidst og opmærksomt på en fleksibel måde. Det giver overskud og overblik samt grundlag for ikke at bruge tiden på at undgå det, du ikke kan lide, eller hige efter det, du gerne vil fastholde. Din praksis bliver anvendelig direkte i dit relationsarbejde og også et dagligt værn mod belastninger.

Et gruppedynamisk forløb:
Vi træner mindfulness i en gruppe, hvor der hurtigt skabes en tryg og fortrolig stemning af, at vi alle er ”i samme båd”, fordi vi er mennesker og alle ønsker at leve med glæde, sundhed og omsorg for os selv og andre. Filosofien bag er, at når vi udveksler med andre om vores oplevelser ikke kun bliver klogere på os selv, men også oplever alt det vi har til fælles med andre. Undervisningen lægger vægt på de oplevelser og erkendelser, du får med dig selv, snarere end at du får serveret løsninger og gode råd.

Varighed:
MBSR forløbet strækker sig over 8 uger (opstart 4.1. strækker sig over 9 uger) med ugentlige sessioner af 2,5 timers varighed, dog er første og sidste kursusgang på 3 timer, samt en heldagsfordybelse i forløbets 6. uge på en weekenddag. Kurset er særligt tilrettelagt, så både lærere og pædagoger kan deltage efter arbejdstid, samt at skolerne ikke er nødsaget til at erstatte læreren med vikar.

Krav til deltagere:
Undervisningen er gruppebaseret og kræver ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage. Udbyttet af forløbet afhænger dog af den enkeltes indsats, så det er vigtigt, at du som deltager, er motiveret til at lave det daglige hjemmearbejde på ca. 45 minutter mellem hver session. Jo mere du træner, jo større bliver effekten, på samme måde som når du træner en muskel, her optrænes din opmærksomhedsmuskel.

Medbring:
Du skal medbringe liggeunderlag el. yogamåtte, pude til at sidde på og tæppe. Kom i løsthængende tøj som du kan bevæge dig i frit.

Hent MBSR brochuren her på Mindfulnessforeningens hjemmeside

Læs artiklen “Mindfulness med mening” – om MBSR forløb for sygedagpengemodtagere. Artiklen blev udgivet i fagbladet Psykoterapi i juni 2016.

Artiklen findes her.

Tilmeld dig forløbet her