Loading...
Organisationer 2017-05-19T07:46:10+00:00

MINDFULNESS

Mindfulness dækker over såvel et begreb som en teknik. Begrebet “Mindfulness” kan forklares som en holdning til, og en måde at være, arbejde og leve på. En “Mindful” holdning til lederrollen indebærer at være helt til stede i de enkelte situationer i det daglige arbejde. Et sådant form for nærvær indebærer, at du er fuldt ud opmærksom på den enkelte person, og hvad personen gør i situationen. Denne form for opmærksomhed hos lederen, har ikke til hensigt løbende at evaluere eller bedømme handlinger, i forhold til en cost-benefit-strategi. Den har til hensigt at fremme dine muligheder for kreativ ledelse, ved at gøre brug af dine medarbejderes viden og være med til at udvikle deres viden, til fordel for både medarbejderens og virksomhedens udvikling.

Mindfulness er en meditations- og yogaform, der har sine rødder i buddhismen. Den har fundet en vestlig form uden religiøsitet, og har de sidste 25-30 år været brugt med stor succes til behandling af stress, angst og kroniske smerter. I erhvervslivet bliver Mindfulness brugt mere og mere på lige fod med andre psykologiske værktøjer i arbejdet med de menneskelige ressourcer.

At være Mindful betyder, at man stopper op og bemærker verden omkring sig og sine egne indre tilstande – med fuld opmærksomhed. Jon Kabat-Zinn fra University of Massachusetts, har defineret Mindfulness som det “at være fuldt opmærksom og til stede i øjeblikket – uden at dømme og uden at vurdere”. Du øver dig således på at være vågen og opmærksom på, hvad der sker omkring dig, i dig og med dig. Med dette som udgangspunkt kan du som næste skridt så træne din opmærksomhed i at være der, hvor du gerne vil have den – frem for der, hvor “automatpiloten” bringer den hen.

AUTOMATPILOTEN

Indenfor mindfulness-terminologien taler man om at være i “doing mode” (eller achieving-mode) og i “being mode”. Når man er i “doing mode” (automatpilot-mode) følger man de tanker der dukker op i hovedet. Man bevæger sig fra den ene aktivitet til den anden uden egentlig at være til stede dér, hvor man er og med det man gør. Når man er i “being-mode” har man fuld opmærksomhed på sin tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Når man er i being mode og får tanker, hvilket alle mennesker gør, lægger man mærke til det og vender så blidt opmærksomheden tilbage til den situation man er i.

STYRK DIT LEDERSKAB

Vi har nogle helt konkrete bud på, hvordan du kan optimere dit lederskab til gavn for dig selv, dine medarbejdere og dine kunder. Hvis du ønsker udviklende, evidensbaserede mentaltræningsforløb, som kan styrke dit potentiale som menneske og som medarbejder eller leder, så ring til os nu på tlf: 25 324 325 for en uforpligtende snak om udfordringerne og hvilke løsningsmodeller vi, i et samarbejde, kan sætte i værk. Vi samarbejder bl.a. med konsulentfirmaet goAgile hvor vi udbyder bootcamps indenfor Det Agile & Robuste Lederskab. Vi udarbejder også lukkede, skræddersyede forløb. Vi er kun et telefonopkald væk.

LÆS SPÆNDENDE ARTIKEL OM MINDFUL LEADERSHIP HER

FOREDRAG, WORKSHOPS, KORTE OG LANGE FORLØB

Har du brug for inspiration til hvordan du flytter fokus fra sygefravær til sygenærvær? Så book os til et uforpligtende møde, hvor vi afstemmer kemi og forventninger i forhold til et evt. fremtidigt samarbejde. Vi kan hjælpe dig og din organisation med at igangsætte kortere eller længere forløb for ledelsen og medarbejdere, i form af foredrag, workshops eller bootcamps. Formålet med vores samarbejde er at styrke organisationen og udvikle på ressourcer og kompetencer i virksomheden, samt være medskabende til øget motivation, robusthed og samarbejde på alle niveauer i organisationen. Et fælles ansvar, som starter med bæredygtige rollemodeller i ledelsen. Ring til os nu på tlf: 25 324 325

Fra sygefravær til medarbejdernærvær – medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource

Vi udarbejder en plan for hvordan din virksomheds sygefravær kan nedbringes, således at der igen kan fokuseres på virksomhedens indtjening og  kerneområder. Vi tager temperaturen blandt dine ansatte og får sat relevante tiltag i gang, som vi sammen måler og evaluerer på løbende.

Som virksomhedsleder eller leder, kan du kan højne dine medarbejderes trivsel og motivation, ved løbende at være bevidst om det psykiske arbejdsmiljø, og hvor det er på vej hen. Det er alt andet lige billigere at forebygge end at helbrede. Samfundsøkonomisk og privatøkonomisk er det rigtig store summer, som der årligt bliver brugt på sygemeldte medarbejdere. Alt for sjældent ved virksomheden hvad de skal stille op med en medarbejder i mistrivsel, og alt for sjældent ved virksomheden, hvordan der skal tages imod en medarbejder, der kommer tilbage efter en sygemelding.

Vær med til at tage et fælles ansvar

Vi lever og arbejder i en foranderlig verden, hvor alting ændrer sig med lynets hast. Det stiller store krav til både medarbejdere og ledere. Det er essentielt at arbejde med forankring i hele organisationen, når vi taler “fra sygefravær til medarbejdernærvær”. Stress rammer individuelt, men er et anliggende for hele organisationen, som i samarbejde skal få løst de udfordringer, som ligger i kølvandet af stress, belastningreaktioner og udbrændthed og deraf sygemeldingsperioder der koster både menneskeligt og på bundlinien.

Hjælpen er ikke langt væk

I Mindfulnesskompagniet har vi mange års erfaring med mindfulness og coaching i organisationer, og vi ved hvad der skal til  for at øge trivslen i virksomheder. Vi arbejder for at forebygge stress, men også for at få medarbejdere tilbage til jobbet, efter en sygemeldingsperiode. Når medarbejderen først har været syg, så er vejen tilbage til jobbet endnu længere, end hvis arbejdet for trivslen var gjort i tide. Vi arbejder også med tilbagevendings planer og optrapningsplaner for sygemeldte medarbejdere, samt hvordan virksomheden kan støtte op om den sygemeldte medarbejder, og gøre benarbejdet til, at det bliver en succes, langsomt at vende tilbage til jobbet.

ROBUSTHED OG RESILIENS

Begreberne robusthed og resiliens er på det seneste blevet til modeord, som bruges mere og mere om et ønsket personlighedstræk eller en kompetence, som medarbejderen eller lederen ønskes at være i besiddelse af. Dette ønske og behov, kommer i kølvandet af de seneste mange års stigning i antallet af sygemeldte.

HVAD BETYDER ROBUSTHED?

Begrebet robusthed dækker over en række tilgange, der fokuserer på potentialer og ressourcer. Det gælder både for psykisk og fysisk robusthed, og de to størrelser kan ikke adskilles helt, for vores psyke påvirker vores fysik og vice versa. Så organiske er vi heldigvis.

Robust har sin sproglige oprindelse i latin og betyder ’egetræ; styrke’. Robusthed er med andre ord noget organisk og kraftfuldt. I den oprindelige betydning er man altså stærk, har dybe rødder, er i bevægelse, favner vidt og kan modstå storm og regn når man er robust.

PSYKISK ROBUSTHED ER ET FÆLLES PROJEKT

At øge sin psykiske robusthed handler ikke om blot at læse en artikel om emnet – man er nødt til at handle. At øge sin psykiske robusthed handler om at starte et sted. At vælge et punkt fra listen nedenfor. At skabe tid og rum og så øve sig på det punkt. Igen og igen. Sammen med andre. Eller med hjælp fra andre.

Når der i dag skrives meget om psykisk robusthed, skyldes det blandt andet at vi lever i en individualiseret fejlfinderkultur. I sådan en kultur vil der forståeligt nok opstå en mangel på psykisk robusthed. Psykisk robusthed er i høj grad et spørgsmål om kollektive indsatser. Tænk engang hvis flere arbejdspladser gik ind for at belønne fælles præstationer og desuden havde en mere klar ide om hvorfor og ikke mindst hvordan opgaverne skal udføres. Og sammen med de ansatte skabte en arbejdsplads der var meningsfuld, begribelig og håndterbar. Det ville give optimale betingelser for at skabe psykisk robuste medarbejdere.

LÆS OM VORE LEDERKURSER I SAMARBEJDE MED GOAGILE

STYRK DIN PSYKISKE ROBUSTHED

Nogle personlige egenskaber er i særlig grad med til at give dig en psykisk robusthed der kan få dig til at stå stærkere i livet, også når der er modvind – på jobbet såvel som i privatlivet. Vil du styrke din robusthed, så start evt. med ét af punkterne, og øv dig i at blive bedre til det.

Humor – at kunne distancere noget på en varm måde

Omplacering – at kunne lægge noget bag sig

Altruisme – at kunne bidrage uselvisk

Variation – at kunne tilpasse sig tilstrækkeligt i diverse sammenhænge

En refleksiv distance – at kunne forholde sig til noget fra forskellige vinkler

Pauseknappen – at kunne tælle til 10 i pressede situationer

Den gode historie – at kunne se det som lykkes

Samarbejdsevne – at kunne bidrage til klare spilleregler, tillid og konstruktiv feedback

Det næste trin – at kunne bruge sine styrker som udgangspunkt for ny læring

De ydre virkeligheder – at kunne arbejde med opgaver i et fællesskab i stedet for at arbejde med sig selv for sig selv

LÆS SPÆNDENDE ARTIKEL OM ROBUSTHED HER

Hvorfor er mindfulness træning relevant for ledere og medarbejdere?

Mindfulness-træning er oplagt i forhold til at styrke den enkelte leders og medarbejders evne til at kunne bevare fokus og koncentration omkring en opgave – også når bølgerne går højt. Det at kunne bevare roen og overblikket er altafgørende, hvis vi vil nå vores mål i et arbejdsmiljø, hvor man skal kunne jonglere med mange bolde på en gang.

Det at skulle skifte fokus ofte og forholde sig til mange forskellige ting i løbet af en dag er for mange mennesker et arbejdsvilkår. Men de færreste mennesker er trænet i at KUNNE skifte fokus og stadig bevare roen i en omskiftelig hverdag. Her kommer Mindfulness ind i billedet – du får konkret træning i at bevare roen og skifte fokus, og jo mere du træner, jo hurtigere vil du kunne finde ind i en tilstand af ro og kunne koncentrere dig igen efter en afbrydelse.

Om at være bevidst til stede

Du kender måske fornemmelsen af at være i en konkret sammenhæng og være et andet sted i dine tanker. Det kan for eksempel være når du kører bil og pludselige bliver overrasket over at du er nået så langt som du er. Eller det kan være, at du sidder med en tom kop foran dig og undrer dig over, hvor kaffen blev af. Eller du taler med en medarbejder og samtidig tænker du på det næste møde, du skal til, og derfor kun hører halvdelen af, hvad medarbejderen faktisk siger.

Øgede krav og tiltagende pres:

Måske kender du også følelsen af, at befinde dig permanent i en slags adrenalindrevet tilstand, der bedst karakteriseres som stress; en travl hverdag med familie, arbejde, krav og forventninger på jobbet om resultater, forandring og tilpasning, og tankerne om næste uges tætpakkede mødekalender kører konstant rundt i hovedet. Når du bliver stresset, er du styret af dine tanker, og du mister evnen til at vurdere, om de enkelte tanker er relevante eller ej. Du får nemt fornemmelsen af, ikke at kunne følge med og bliver overvældet og mister evnen til at kunne huske og samle dig, om det du er i gang med.

Forandringsledelse

Hvordan håndterer du som leder kravet om stadig forandring og tilpasning? Forandringer som udfordrer dine evner til at kunne mestre og forvalte tilpasning til nye ydre krav og forventninger, og de heraf affødte forandringer internt på arbejdspladsen. Det gælder også forandringer i, og krav til din egen lederfunktion. Hvordan kan du udvikle dig? Hvordan kan du gøre bedre brug af dit lederpotentiale? Hvordan kan du undgå udbrændthed, stress og stagnation, og i stedet håndtere dig selv og de stadige forandringer du befinder dig i?

Vil du vide mere?

Skriv en mail til os herunder.