Loading...
Psykoterapi 2017-05-19T07:46:11+00:00

INDIVIDUEL TERAPI I NÆRVÆRENDE ØJENHØJDE

PRIS PR. SESSION (60 MIN) – 950,- KR.

I 2007 blev jeg Examineret ID-Psykoterapeut efter 4 års uddannelse. Se mere om uddannelsen her: ID Psykoterapeutuddannelsen. Denne uddannelse er en af de højest akkrediterede psykoterapeutuddannelser i Danmark.

I mit terapeutiske arbejde.

Er mit udgangspunkt at møde dig, der hvor du er, med ægte nysgerrighed, nærvær, rummelighed, medmenneskelighed og omsorg. Terapien er i øjenhøjde og det rum, som vi sammen skaber, ser jeg som en dans mellem to ligeværdige parter, men hvor vi skiftes til at føre. Dansen udfolder sig og bliver til mens vi sammen bevæger os ud og ind af forskellige niveauer. Undervejs stopper jeg dansen, og dvæler ved det sagte ord, et kropsligt udtryk eller en intuitiv fornemmelse, alt sammen i overensstemmelse med dig. Vi kan skrue op for tempoet sammen, eller skrue ned, alt efter hvad det vi bevæger os i fordrer. Til tider kan dansen være tempofyldt og hektisk, og til andre tider langsom og bevægende, dog altid nænsom.

Når du kommer til den første session, så drøfter vi dine ønsker til forløbet, dine udfordringer, og det du gerne vil arbejde med. Vi aftaler en forventet tidshorisont, og sætter de første sessioner i kalenderen. Inden hver session er slut, så summerer vi op på sessionen og taler om, hvad der kan være hensigtsmæssigt, at du har opmærksomhed på eller øver dig på, til vi ses næste gang. Når vi så mødes igen, så tager vi fat i det som er aktuelt for dig, lige på det tidspunkt, det som lever i dig lige der, og kalder på din opmærksomhed. Måske handler det om det vi arbejdede med sidst, og måske handler det om noget helt andet. Vi finder sammen ud af, hvad der er vigtigst at tage hånd om, og herfra kan terapien fortsætte eller begynde.

Naturen kan gøre underværker:

Da jeg har min praksis tæt på Kastrup Strandpark, så har vi mulighed for at bruge naturen som terapi, ved en walk-and-talk (en gå-tur) på stranden eller på nogle af de grønne områder i forbindelse med stranden. Det kan vi aftale undervejs i forløbet, hvis dit ønske skulle gå i den retning.

Jeg har +20 års erfaring med forskellige meditationsformer og byder nogle gange meditation inden for i det terapeutiske rum. Vi kan evt. vælge at starte en session med en kort meditation, for at bringe dit nervesystem i ro og for at du kan komme til stede i din krop og øge dit nærvær i sessionen. På den måde kan det nogle gange være nemmere, at komme i kontakt med det, som er vigtigt og væsentligt arbejde med.

Dine udfordringer kan handle om:

 • Lavt selvværd
 • Arbejdsrelateret stress
 • Privat relateret stress
 • Tab og traumer
 • Dødsfald i familien
 • Teenage problematikker
 • Skoletræthed
 • Eksamensangst
 • Kærligheds/parforholdsproblematikker
 • Eksistentielle kriser
 • Bearbejdning af din opvækst/barndom/sociale relationer
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • og meget andet

Jeg arbejder ud fra Integrativ psykoterapi hvilket betyder, at jeg kombinerer flere forskellige retninger indenfor psykoterapi, i stedet for at satse på en enkelt psykologisk skoles forklaringsmodeller og metoder.

At jeg også bruger udtrykket Dynamisk om min psykoterapi, betyder her at jeg tilstræber en fleksibel og klientcentreret psykoterapi, der er baseret på, at jeg som psykoterapeut hele tiden møder mine terapiklienter der, hvor de er i deres liv og i deres udvikling og arbejder på klientens præmisser i stedet for at få klienten til at passe til min terapimetode.

ID-Psykoterapi er baseret på den erfaring at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed.

Min erfaring er, at en troværdig og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når du lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere dig med din essentielle værenskerne.

Jeg arbejder integrativt og dynamisk med udgangspunkt i din situation og relationens nærvær.

Videnskabsteoretisk:

Videnskabsteoretisk benytter jeg adfærdsmæssige, kognitive, systemiske, psykodynamiske, eksistentielle, humanistiske og transpersonlige teorier samt de bedste metodiske aspekter fra hver tradition.

Jeg arbejder primært med samtaleterapi, kropsterapi og meditation. Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere, så er du velkommen til at ringe til mig, for en uforpligtende snak, inden du beslutter dig for at starte i terapi hos mig.

Jeg har +20 års erfaring med forskellige meditationsformer og byder nogle gange meditation inden for i det terapeutiske rum. Vi kan evt. vælge at starte en session med en kort meditation, for at bringe dit nervesystem i ro og for at du kan komme til stede i din krop og øge dit nærvær i sessionen. På den måde kan det nogle gange være nemmere, at komme i kontakt med det, som er vigtigt og væsentligt arbejde med.

 PARTERAPI SOM VÆKST-PLATFORM

PRIS PR. SESSION (90 MIN) 1.800.- KR

Vi har tendens til at udvælge personer, hvis karaktertræk og adfærd ligner vores forældres. Af den grund reagerer vi ofte på vores partner i voksenlivet på samme måde, som vi gjorde på vores forældre i barndommen. Vores ubevidste motivation for at vælge en sådan person er, at vi ønsker at genskabe det psykologiske miljø fra vores barndom. Deri ligger også konsekvensen. Grunden til at vi genskaber vores barndoms miljø er, at vi ønsker at få de behov opfyldt af vores partner, som ikke blev imødekommet af vores forældre. Vi er sårede, fordi vi har været udsat for mangelfulde opfostringsbestræbelser, og vi søger en partner, som har potentialet til at skabe en helende kontakt.

I forelskelsesfasen overproducerer hjernen dopamin og noradrenalin. I og med disse stoffer øges, mindskes serotonin. Et forhøjet dopamin i hjernen forøger vores opmærksomhed og evne til at fokusere (på den udkårne), det øger vores motivation og gør os mere målrettede. Det forklarer hvorfor, når vi er allermest forelskede, næsten kan glemme verden omkring os og kun ser den udkårne og hans eller hendes enestående kvaliteter. Den forhøjede mængde dopamin giver os en følelse af eufori – herunder hyperaktivitet, søvnløshed, formindsket appetit, hjertebanken – og sommetider maniskhed, nervøsitet og angst. Dopamin er forbundet med produktionen af testosteron, hvilket kan være med til at forklare, at sexlysten topper i forelskelsesfasen.

Noradrenalin bidrager også til forelskelsesrusen og producerer en forøget energi, søvnløshed og appetitmangel. Stoffet noradrenalin er forbundet med forbedret hukommelse for nye stimuli, hvilket kan forklare, hvorfor vi kan huske og beskrive de mindste detaljer i vores elskedes handlinger og øjeblikke vi har tilbragt sammen.

 

KÆRLIGHED KONTRA FORELSKELSE

Fra forelskelse til kærlighed er der yderligere et stykke vej. De to tilstande føles ikke ens, og et kig i hjernen forklarer hvorfor. Studier i hjerneaktivitet hos par, der har levet sammen i gennemsnitlig 2 år, viser at der ikke længere er en øget aktivitet i dopamin-systemet, og derfor har parrene heller ikke de samme stærke følelser på spil. I stedet lyser andre områder op i hjernen, nemlig hjernecentre, der ligger tættere på hjernebarken. Her finder vores højere og mere intelligente tankeprocesser sted, som har at gøre med analyse og bearbejdelse af følelser, erindringer og, bevidsthed om egne følelser og evnen til empati.

NØGLEORD

Nøgleordet for det gode kærlighedsforhold er bevægelighed. En forbundethed, der samtidig giver plads til parternes forskellighed og individualitet. I denne forening af enhed og individualitet ligger muligheden for, at vi kan genfinde de undertrykte og ukendte sider af os selv og dermed heles og vokse. I et bevægeligt forhold får man sig selv tilbage i en rigere version. Partnerne kan give sig hen til hinanden og miste sig selv i hinanden, fordi de stoler på, at de får sig selv tilbage. Det gode parforhold er ikke perfekt. Men har plads til at rumme og bearbejde de modsætninger og konflikter, der uundgåeligt opstår.eg kan hjælpe jer med at finde bevægeligheden både individuelt og som par, hvor i langsomt og sikkert finder en ny vej, hvor kærligheden igen kan blomstre side om side med ligeværd, accept og anerkendelse af hinanden, som de mennesker i dybest set er, og med de behov i hver især har.

MAGTKAMPEN

Når den første forelskelse begynder at aftage, får magtkampen plads. En af de første årsager til, at magtkampen overhovedet opstår, er, at kemien i vores hjerne ændrer sig, så vi ikke længere føler os høje hele tiden. Samtidig begynder vi at se vores partner i et klarere og mere nuanceret lys. Alt er ikke mere rosenrødt. Efterhånden som forholdet udvikler sig, øger vi også den gensidige forpligtelse, og den er en tredje faktor, der virker som katalysator for magtkampen.

Der sker noget, når man begynder at leve sammen med et andet menneske, og når man forestiller sig: “Du og jeg forevigt!” Der er ikke nogen udvej. Når vi når hertil, markerer det en ekstrem modsætning til den lethed og ekstase, vi oplevede i forelskelsesfasen. Minderne om de situationer, hvor vi i tidens løb er blevet sårede, bliver vakt til live, og det skaber grundlaget for magtkampen.

Magtkampen er en naturlig og nødvendig del af et kærlighedsforhold. Ligesom forelskelsen får os til at indgå i forholdet, er det magtkampen, der får os til at udvikle os – og udvikle forholdet. Man ser ofte par, der har låst sig selv fast i magtkampen på en måde, hvor det kan være svært at se den som en gunstig mulighed for heling og vækst. De fleste bruger magtkampen til at forsøge at komme tilbage til forelskelsen. Og de bliver frustrerede over, at forholdet og partneren ikke føles, som dengang da alt var nyt og uudforsket. Men det er den forkerte retning at gå. Det er at svømme imod strømmen. De kan ikke komme tilbage til forelskelsesfasen. Den eneste vej ud af magtkampen – medmindre man lader sig skille – er at går videre mod et bevidst parforhold.

I stedet for at prøve at genetablere illusionen om forelskelse ved at hakke på partneren, består opgaven i at genvinde de tabte dele af en selv. I parforholdet kan parret skabe korrigerende oplevelser for de uopfyldte behov fra tidligere i livet.

Psykoterapi – Kontakt

Se min profil her

Skriv til mig hvis du vil vide mere om de psykoterapeutiske forløb

Merethe Palmgren Morgen
Merethe Palmgren MorgenGrundlægger af Mindfulnesskompagniet (2008)
Exam. ID-psykoterapeut (2007), stresscoach og certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness (CFM), USA.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Merethe Palmgren Morgen
Rich. Granholms Allé 3
2770 Kastrup
Tlf: 25 324 325
Mail: mm@mindfulnesskompagniet.dk